Italian - ItalyFrench (Fr)Română (România)Arabic (العربية الموحدة)English (United Kingdom)

caritas-8x1000

Sardegna Solidale

La newsletter di In Sardegna MigrantiCetatenia activa
Constitutia Italiana:
Art2.Republica recunoaste si garanteaza drepturile inviolabile ale omului,atat ca persoana cat si in formatiunile sociale unde se dezvolta personalitatea sa si solicita in mod hotarat indeplinirea indatoririlor inderogabile de solidarietate politica, economica, si sociala
 Art3.Toti cetatenii beneficiaza in mod egal de demnitatea sociala si sunt egali in fata legii , fara deosebire de sex,rasa, limba, religie, opinii politice, conditii personale si sociale.Este datoria Republicii de a inlatura obstacolele de ordin economic si social care limitand in fapt libertatea si egalitatea cetatenilor, impiedica deplina dezvoltare a persoanei umane si efectiva participare a tuturor muncitorilor la organizarea politica, economica si sociala a tarii..

Art.1.Demnitatea umana este inviolabila. Aceasta trebuie sa fie respectata si tutelata.

Art 6. Orice individ are dreptul la libertate si la siguranta.

Art 18.Dreptul de azil este garantat prin respectarea normelor stabilite in conventia din Ginevra din 28 Iulie 1951 si a protocolului din 31 ianuarie 1967, cu privire la statutul de refugiat si respectarea normei tratatului care instituie comunitatea Europeana.

Art 20. Toate persoanele sunt egale in fata legii.

Art 23. Egalitatea dintre barbati si femei trebuie sa fie asigurata in toate materiile, inclusiv in ceea de ocupatie, de munca, si de plata.

"Republica Italiana recunoaste si garanteaza drepturile inviolabile" ale oricarei persoane (Art.2.Constitutia Italiana), "atat ca persoana cat si in formatiunile sociale unde se dezvolta personalitatea sa si solicita in mod hotarat indeplinirea indatoririlor inderogabile de solidarietate politica, economica si sociala".Asadar toti cetatenii au aceeasi demnitate si sunt egali in fata legii, fara deosebire de sex, rasa, limba,religie, opinii politice, conditii personale si sociale.

(Art3.)Este datoria Republicii de a inlatura obstacolele de ordin economic si social care limitand in fapt libertatea si egalitatea cetatenilor, impiedica deplina dezvoltare a persoanei umane si efectiva participare a tuturor muncitorilor la organizarea politica, economica si sociala a tarii..

Deja prin formularea sa , constitutia italiana are deci un caracter dinamic: recunoaste nu numai existenta drepturilor egale pentru toti si toate, dar isi asuma responsabilitatea de a „inlatura obstacolele"(conditiile juridice, materiale, sau sociale, dificultatile economice si /sau culturale)care ar putea transforma acest drept intr-o simpla enuntare formala, lipsita de substanta reala si de exigibilitate.

In anul 2000 Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a vrut sa articuleze prerogativele cetatenilor Europeni in ceea ce priveste termenii inviolabili, de demnitate umana(Art.1), de libertate si sicuranta (Art.6 ), de egalitate in fata legii(Art.20) si de egalitate intre barbati si femei(Art.23), de circulatie libera si de sedere(Art.45)

In Italia, persoana care nu are cetatenie italiana sau nu face parte dintr-un stat al Uniunii Europene, este considerat strain, si este supus anumitor obligatii particulare si specifice in ceea ce priveste intrarea si circularea in teritoriul italian.Sunt prevazute norme specifice pentru apatrizi, pentru refugiati si pentru persoanele care se afla sub protectie internationala precum si pentru refugiatii politici.

Art.18.din Cartea drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, garanteaza dreptul de azil prin respectarea normelor stabilite in conventia din Ginevra din 28 Iulie 1951 si a protocolului din 31 ianuarie 1967, cu privire la starea de refugiat si respectarea normei Tratatului care constituie comunitatea Europeana.

Persoanei careia i-a fost recunoscuta protectia subsidiara este persoana care nu indeplineste conditiile necesare pentru a putea fi recunoscuta ca refugiat dar pentru care exista motive valide care demonstreaza faptul ca daca aceasta persoana s-ar intoarce in tara de origine, sau in cazul in cere se trateaza de o persoana apatrida, daca s-ar intoarce in tara in care locuia inainte, s-ar supune la un risc efectiv de-a suferi grave prejudicii.

Regulile pentru intrare si circulare pe teritoriul italian se schimba in cazul in care persoanele sunt cetateni europeni cu sau fara permis de sedere: cine este cetatean al unui stat membru alUniunii Europene are dreptul sa circule in toate statele membre ale Uniunii, fara a avea obligatia sa respecte formalitati particulare. Dreptul de libera circulatie este de fapt un drept fundamental pentru cetatenii europeni.

Cine este cetaten al unui stat tert non-european , deci nu face parte din Uniune Europeana si nici din spatiul Economic European, poate sa intre si sa calatoreasca in Europa pe o durata maxima de trei luni numai daca indeplineste anumite conditii( documentul de calatorie valabil, in cazul in care este ceruta o viza chiar si de scurta durata, mijloace de subzistenta suficiente pentru durata sederii si pentru intoarcere, ecc.)

Cetatenii non-comunitari care sunt in posesia unui titlu de sedere valabil eliberat de catre un stat membru, pot sa calatoreasca pe intregul teritoriu al Uniunii Europene timp de trei luni cu titlul de sedere si cu un document de calatorie valabil .

In orice caz persoanei straine, care se prezinta la frontiera sau pe teritoriul statului, ii sunt recunoscute drepturile fundamentale ale persoanei umane, prevazute de dreptul intern, de conventiile internationale si de principiile de drept international.

In mod general drepturile fundamentale sunt individualizate ca fiind acelea care privesc sfera libertatii, a demnitatii si a egalitatii. In materie de drepturi umane fundamentale, care ar trebui sa fie recunoscute si cetatenilor non-comunitari, foarte des a trebuit sa intervina, mai mult printr-o activitate interpretativa decat ablativa, Curtea Constitutionala pentru a recunoaste drepturile precum dreptul la viata,la libertate, la libertate sexuala, la securitate,la sanatate,la respect pentru viata privata si familiala si de a avea un proces egal, la libertatea de exprimere, de gandire,de reunire, de religie.

In numele principiului de egalitate, in fiecare declinare a sa, continuta in Constitutia noastra, in actele Uniunii Europene, in documente si in acordurile internationale, drepturile persoanei umane nu admit discriminari.

Orice fel de limitare a drepturilor are caracter exceptional si trebuie sa aiba un scop final legal, trebuie sa fie motivata si proportionata, altfel aceasta devine o limitare discriminatorie si nelegitima.

Persoanelor straine, care sunt regulare in Italia, le sunt recunoscute, in materie civila, aceleasi drepturi pe care le au cetatenii italieni, exceptie facand cazurile in care acordurile internationale sau legea dispune in mod divers. In cazul in care textul consolidat al legii sau conventiile internationale prevad o conditie de reciprocitate, aceasta este acceptata de catre Ministerul de Afaceri Externe, care in urma solicitarii, comunica notarilor si responsabililor de masuri legale administrative, datele relative la verificarea facuta cu privire la beneficierea de drepturi in chestiune din parte a cetatenilor italieni in Tara de origine a persoanei straine, si accepta ca strainii sa beneficieze de drepturi egale in materie civila.

Persoanei straine care se afla in mod legal pe teritoriul statului Italian:

 • Li este recunoscut acelasi tratament aplicat pentru cetatenii italieni in materie de protectie judiciara a drepturilor si a intereselor legitime, in limitele prevazute de lege.
 • Lucratorilor de sex masculin si feminin straini, precum si familiilor acestora le este recunoscuta egalitatea de drepturi,aceleasi drepturi recunoscute lucratorilor de sex masculin si feminin italieni.
 • Textul Consolidat al Legii relativ la imigrare prevede participarea la viata publica locala, cu dreptul de vot in alegerile administrative, cu toate ca pana in acest moment aceasta dispozitie are un caracter programatic.

Necesitatea tutelari este in plus prevazuta in raport cu comunicarile masurilor legale relative la intrare, sedere (revocari,refuzuri) si la expulzare, care trebuie sa fie motivate, trebuie sa fie indicate metodele de atac si traduse in mod sintetic intr-o limba cunoscuta atunci cand este posibil sau in franceza, engleza,spaniola,sau araba avand prioritate limba indicata de catre persoana interesata.

Expulzarile si retinerile in centrul de primire, considerand limitarea libertatii personale, trebuie sa fie facute in respectul principiilor fundamentale ale normelor in merit cu motivatia;controlul jurisdictional a masurilor legale, garantarea apararii, atacarea actului, interzicerea expulzarilor colective si interzicerea expulzari in cazul in care este primordiala necesitatea tutelarii drepturilor sau tutelarea intereselor publice recunoscute ca si interese preponderente.

Persoanele straine, la fel ca si toate celelate persoane care se afla pe teritoriul national, au obligatia generala de a respecta normele, obligatie care ar trebui sa fie intarita si de faptul ca lipsa de respect conduce, in afara diverselor si eventualelor consecinte de caracter penal, civil si administrativ, in anumite cazuri conduce la expulzarea din teritoriul national, lucru care nu poate fi facut cetatenilor italieni.

In plus persoanele straine au obligatia de a respecta toate dispozitiile specifice continute in D.Lgs.286/1998 si relativul regulament de realizat D.P.R. 394/1999 cu privire la intrarea si la sedere pe teritoriul Italian.

Trebuie deci sa indeplineasca anumite obligatii specifice:

 • In termen de 20 de zile de la eliberarea permisului de sedere, persoana straina trebuie sa faca cerere de inscriere la Oficiului de Stare Civila in cadrul primariei de apartenenta. In baza circularelor din 16 aprilie 2007 si din 2 august 2007, ministrul de interne a clarificat ca pentru cetatenii straini care au intrat in Italia pe baza autorizatiei de intrare eliberata pentru munca sau pentru reintregirea familiei, si care asteapta primului permis de sedere, este posibila solicitarea inscrierii in registrul starii civile.Primaria poate sa ceara solicitantului sa i se comunice data in care a fost eliberat permisul de sedere si data expirarii acestuia.
 • Schimbarea domiciliului trebuie sa fie comunicata la chestura in termen de 15 zile.Daca persoana este deja inscrisa in registrul de stare civila, in acest caz este oficiul de stare civila care v-a trebui sa comunice.
 • In plus persoana straina are obligatia de-a prezenta in fata autoritatilor Administratiei Publice documentele inerente sederii, cu ocazia solicitarii eliberarii de licenta, de autorizatii, inscrieri si alte masuri denumite in interesul strainului; exceptie facand cererile cu privirea la desfasurarea de activitati sportive, recreative sau de caracter temporal si pentru acelea inerente actelor de stare civila sau de acces la serviciile publice.
 • La solicitarea agentilor de siguranta, persoana straina trebuie sa prezinte pasaportul sau un alt document de identificare, de fapt permisul sau cartea de sedere.
 • Daca, fara o justificare, nu prezinta documentele poate fi arestat pe un termen de sase luni si v-a primi o amenda de pana la 413 euro.
 • In plus persoana straina, in afara datelor biometrice inscrise in permisul de sedere poate fi supusa unei observatii foto-dactiloscopica(fotografii si amprente digitale), in cazul in care exista dubiu in ceea ce priveste identitatea sa personala si in cazul in care este cerut sau se considera necesar aceste date vor fi tranzmise autoritatilor de ordine publica.

Prin recenta aprobare a legii nr. 94/09 din 15 iulie 2009, drepturile au fost restranse, in mod particular pentru urmatoarele aspecte:

CASATORIE SI CETATENIE ITALIANA

Dobandirea cetateniei prin casatorie v-a putea fi obtinuta, dupa 2 ani de resedinta in teritoriul statului(dupa casatorie) sau dupa 3 ani in cazul in care sotul sau sotia sunt domiciliati in afara tarii.Timpul se reduce la jumatate daca cuplul are copii. Dispozitiile precedente prevedeau un termen de sase luni.

V-a fi necesara plata unei taxe de 200 euro. Ulterior dispozitiilor date cu privire la casatorie a fost adaugata o modificare a Codului Civil care prevede introducerea obligatiei de-a prezenta permisul de sedere necesar pentru casatorie. Nu se mai pot face casatorii nici intre persoanele care nu sunt in regula cu documentele, fara ca acestia sa fie in posesia de documente care sa ajute la regularizare.

INTRAREA SI SEDEREA ILLEGALA

Se introduce o contraventie pentru cine intra si ramane pe teritoriul Italian in mod ilegal,fara ca aceasta sa fie finalizata in mod direct cu arestul. Este prevazuta o amenda de la 5000 pana la 10000 de euro,in plus este prevazuta posibilitatea de a fi repatriat fara sa i se elibereze o autorizatie din partea autoritatilor competente.

  

INSCRIEREA IN REGISTRUL DE STARE CIVILIA

Solicitarile de inscriere sau schimbarile de domiciliu stabil, vor putea conduce la verificari din partea organelor competente ale primariei, relative la conditiile igenico-sanitare ale locuintei, tinand cont doar de normativa sanitara in vigoare. Se trateaza de o usoara atenuarea a normei originale continuta in textul care prevedea cererea in mod automatic a unui certificat de idoneitate igenico-sanitara conform criteriilor stabilite de Primaria locala.

 

In orice caz foarte multe locuinte,chiar si acelea reperate in urma unui contract privat costisitor, nu vor putea raspunde la acest criteriu. Aceasta masura v-a afecta drepturile cetatenilor migranti, a comunitarilor, chiar si a cetatenilor italieni, cu consecinte succesive cu privire la posibilitatea inscrierii copiilor la gradinita ,la sustinerea venitului,etc,etc..

REINTREGIREA FAMILIEI

In ceea ce priveste reintregirea familiei, la certificatul de idoneitate al locuintei trebuie adaugat si cel igenico-sanitar (in prealabil era cerut in mod alternativ certificatul eliberat de primarie si de catre ASL ) amandoua eliberate de oficiile competente ale primariei locale.

VIZA DE INTRAREA PENTRU RENTREGIREA FAMILIEI

Nu v-a mai fi posibila cererea vizei de intrare daca autorizatia de intrare nu v-a fi eliberata in termen de 180 de zile de la perfectionarea dosarului. Dispare astfel unica posibilitate de garantie a dreptului de unitate familiala prevazuta pentru a se confrunta cu intarzierile birocratice.

DEMONSTRAREA PERMISULUI DE SEDERE

Se introduce necesitatea demonstrarii permisului de sedere pentru intocmirea actelor de stare civila. Aceasta inseamna ca si simplul si sfantul drept de a recunoaste un fiu, implica pentru cine nu este in posesia unui pasaport, ca v-a fi supus unui filtru si v-a fi nevoit sa ceara un permis de sedere. O derogare, in afara celei pentru asistenta sanitara, v-a fi admisa pentru inscrierea minorilor la scoala.

180 DE ZILE DE DETENTIE IN CIE

Se introduce prelungirea termenului de detinere in CIE pana la maxim 180 de zile.

INTERZICEREA EXPULZARII SI RESPINGEREA

Este anulata interzicerea expulzarii pentru sotul sau sotia care are rude italiene de al treilea sau al patrulea grad.

EXPEDIERI DE BANI

Asa zisele servicii de money transfer vor avea obligatia de-a cere prezentarea permisul de sedere si de-a conserva o copie a acestuia pe timp de 10 ani. In plus in cazul in care tranzactia v-a fi facuta de catre o persoana care nu este in posesia unui permis de sedere, vor trebui sa comunice autoritatilor competente.

PERMISUL PE LUNGA DURATA

Obtinerea cartii de sedere poate fi posibila in urma unui examen de limba italiana.

INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INTRAREA

Vor trebui luate in considerare si condamnarile care nu sunt definitive.

O CONTRIBUTIE DE LA 80 PANA LA 200 EURO

Pentru toate dosarele care privesc eliberarea sau reinoirea permisului de sedere este necesara varsarea unei contributii economice.

REGISTRUL PERSOANELOR CARE NU AU UN DOMICILIU STABIL

Daca pe de o parte pentru aceste persoane(dar nu numai pentru acestea) nu mai exista posibilitatea de-a se inscrie la starea civila, pe de alta parte a fost instituit in cadrul Ministerului de Interne un registru pentru inregistrarea asa zisilor clochard.

STERGEREA DIN REGISTRU DE STARE CIVILA

Este prevazuta dupa sase luni de la data expirarii permisului de sedere.

PERMISUL DE SEDERE DE PUNCTE

Este dispusa instituirea unui acord de integrare articulat in credite care vin subscrise in momentul in care este facuta cererea de eliberare a permisului de sedere, criteriile si modalitatile vor fi stabilite de un regulament.

FAVORIZAREA INTRARII NEREGULARE

Vor fi inasprite toate normele legate la favorizarea intrarii ilegale ,nu vor fi insa deloc modificate acelea cu privire la persoanele care exploateaza.

 

Deci nu v- a fi agravata situatia celor care prin exploatarea situatiilor de sedere neregulara v- a obtine un profit (cine angajeaza lucratori neregulari oferindu-le o plata minima).

O buna parte a dispozitiilor normative continute in ddl 733, intervin deci mai ales asupra restrangerii drepturilor imigantilor tinandu-se cont in mod particular de cei regulari, adica de aceeia care cu mii de dificultati au reusit in sfarsit sa iese din aceea conditie de invizibilitate care caracterizeaza clandestinii. In Italia, in aceasta faza, se configureaza deci o adevarata proprie situatie de rasism, la nivel institutional si la nivel popular, cu un numar major de gesturi, comportamente, agresiuni cu o evidenta matrice rasista.

 • APATRIZI

apatrid este o persoana lipsita de cetatenie pentru faptul ca s-a nascut fara cetatenie sau pentru faptul ca a pierdut cetatenia de origine si nu a dobandit alta.pentru a putea fi considerat apatrid este necesara o masura legala care sa stabileasca( autentificarea din partea Ministerului de Interne sau o sentinta de constatare), altfel persoana respectiva este apatrid numai de fapt. Pentru apatrizi sunt aplicate dispozitiile din T.U.(D.Lgs286/98)

 • REFUGIATUL

este persoana care, din motive intemeiate de teama de a fi persecutat pentru motive de rasa, religie, nationalitate,apartenenta la un grup social sau pentru o opinie politica, se afla in afara tarii in care are cetatenia si din cauza teamei, nu vrea sa beneficieze de protectia statului respectiv.Pentru refugiati, exceptie facand referirile din T.U. se vor aplica dispozitiile decretelor legislative 251/2007 si 25/2008.

Art. 18 din cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garanteaza dreptul de azil conform normelor stabilite de Conventia din Geneva din data 28/07/1951 si de protocolul incheiat in 31/01/1967, cu privire la statutul refugiatilor si in temeiul Tratatului care instituie comunitatea europeana. Persoanei careia ii este recunoscuta protectia subsidiara este aceea persoana care nu indeplineste conditiile necesare pentru a putea fi recunoscuta ca si refugiat , dar fata de care exista motive intemeiate de a se considera faptul ca daca s-ar intoarce in tara de origine , sau in cazul in care este vorba de un apatrid, daca s-ar intoarce in tara unde locuia inainte , s-ar expune la un risc real de a suferi vatamari grave.

 • EXILAT

Este persoana care este constransa a cauta un refugiu intr-un teritoriu al unui alt stat divers de cel in care are cetatenia, pentru motive politice, de rasa sau religioase sau pentru a fugi de un eminent razboi. Pentru refugiati si pentru exilati este interziza extradarea. Dispozitii particulare au fost adoptate de catre Uniunea Europeana si de catre Italia in situatia de afluxuri masive de exilati si de evacuatii de razboi(Ex. cu ocazia razboiului din teritoriul ex Iugoslavia).

 • CLANDESTINUL

Este persoana straina care a intrat sau se afla deja pe teritoriul statului fara a fi fost supusa procedurilor de admitere sau a pierdut documentele inerente sederii in Italia. In realitate cuvantul clandestin in limbajul comun se foloseste pentru a defini(de obicei in sens dispretuitor) persoana straina care se afla in Italia in mod ilegal deoarece este lipsita de autorizatie de sedere dar nu se regaseste in nici o dispozitie juridica sau in text oficial unde se gasesc expresii ca imigratie clandestina sau intrarea clandestina, deoarece adjectivul clandestin nu se refera la persoane.

 • PERSOANA NEREGULARA
Este persoana straina care se gaseste in mod ilegal pe teritoriul italian, deoarece nu este in posesia unui titlu de sedere. 

 


Associazione Piccoli Progetti Possibili ONLUS

Via Pio Piras N. 8 - 09036  Guspini (VS) Sardegna

Telefono 070 / 970529  -  Fax 070 / 970052

Registro del Volontariato RAS n.1888 del 23/04/2009 - Cod. Fisc. 91016940925